grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 mai 2015

Kampen som ikke er over


Mark A. Gabriel var en overbevist muslim som kunne Koranen utenat allerede som 12-åring, og med doktorgrad fra Al-Azhar universitet i Kairo. Nå ber han jødene om tilgivelse for den ugudelige holdning han hadde vist mot dem i de første 34 årene av sitt liv. Alt ble forandret da han ble en kristen, og i 2003 skrev han den oversiktlige og forklarende boka Islam og jødene om de kulturelle og åndelige kreftene bak konflikten i Midt-Østen:
Muslimene mener at (a) hele landet tilhører islam, og at (b) den hellige moskéen i Jerusalem blir uren når det bor jøder eller vantro i nærheten. Konsekvensene av dette er at (c) staten Israel må ødelegges og at (d) hver muslim har et hellig kall til å drepe jødene. Også kristne arabere i Palestina/Israel mener at løftene i GT gjaldt den tids jøder, men ikke jødene i dag. (e) Nasikh-prinsippet ligger til grunn for all tolking av Koranen, nemlig at de senere aggressive åpenbaringer Muhammed hadde i Medina i årene 623-32 setter de mer fredelige og tidlige åpenbaringer i Mekka 610-22 til side. (f) Hadith (beretningene om Muhammeds liv og lære) er et autoritativt tillegg til Koranen.
Finnes noe løsning på denne konflikten? Mark Gabriel ser bare én løsning og det er gjennom en levende tro på Jesus Kristus, vår fred. Ef 2:11-21 ble et nøkkelord for ham selv for å bli kvitt muslimens medfødte jødehat. Politiske «fredsløsninger» har ingen virkning på konflikten.