grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 februar 2016

NLMs årsmøte Flekkefjord

Her er styreleder Reidar Mæstad og styrets sekretær Sven Hogstad i ferd med å drøfte ei sak i slutten av årsmøtet 9.feb. Ove Sandvik hadde ein god andakt over Matt 11:28-30. Etter deilige smørbrød og kaker sang me oss inn i kollekt (over 5.000) og årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap og valg. Bjørg leda valget, og det gjekk bra siden kandidatene var spurte på førehand. Det som var virkelig spennande var om årsmøtet hadde noe å seie til at "styret har deltatt i samtaler med representanter fra NMS og ImF om søndagsmøter om formiddagen, og muligheter for forsamlingsdannelse på bedehuset." Formannen i bedehusstyret, Per Stordrange, hadde ordet og lurte på korleis det gjekk med denne saka. Eg etterspurte det samme og heldt fram at  det utvalget hadde arbeidt med så langt, ikkje måtte gløymast, men haldast levande - helst leggjast fram for bedehusets årsmøte 14.mars. Reidar  meinte at me i starten kunne ha formiddagsmøter på dei søndagene det ikkje var gudsteneste i kyrkja, men dette vart avvist av Sven som sa at Dnk, Frikirken og Metodistkirken hadde blitt enige om eit samarbeid i sommer, slik at ingen søndag skulle stå uten gudsteneste. Kva vil skje nå? Under bildet her ser me det nye styret, damene er frå venstre Randi Krogedal (2.varamedlem), Solveig Forseth, Solfrid Løland (1.varamedlem), og Bjørg.
Denne tirsdagen hadde eg vore i Eigersund sykehus og fått ein samtale med uroloigen Ernst Rettedal om resultatet av blærekreftoperasjonen, og i tillegg fått den første av mange BCG-skyllinger av blæra. Dette siste lyt eg halde på med kvar veke framover, i samband med cystoscopi gjennom dei to neste årene. Dette opplegget kjem til å styre mye av framtidsplanane våre. Det er godt at Vårherfre har overstyringa.