grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 april 2016

Ei møteuke under lupen

ImF og NLM har nettopp hatt ei firedagers møteuke på bedehuset, med nygifte og folkehelseutdanna Marie Hornnes (28) som taler. Ho har gått på bibelskole i Grimstad, og har ei klar og bibelsk forkynnelse om frelsa. Utgangstekstene hennes her var Peter og den verkbrotne mannen i templet, Peters tale i Apgj 4, grekerne som ville treffe Jesus, og "i ei tid som denne" i Esters bok. Talene var konkrete og med innbydelse til å få si sak i orden med Gud. Sanggrupper hadde me på alle møtene, det var ekstra fint å høyra vårt eige Musikklag og Rom Musikkor (Lyngdal), med klare sangtekster med budskap. Men på dei første møtene hadde sanggruppene så mye musikkanlegg på scenen at dei holdt på å snuble i ledningene, i tillegg til at musikken overdøvde sangtekstene. Det kom godt med folk på dei siste tre møtene, og me hadde kaffe og kaker til alle. Også folk frå nabobygdene deltok