grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 april 2016

Frelsesvisshet

Metodistkirken vart skilt fra den anglikanske kirken i England for over 200 år siden. John Wesley (1703-91) har prega denne kirken mer enn mange andre. Etter at han hadde fått presteutdanning var han en tur til Amerika for å gjøre prestetjenesten i Georgia. Der fikk han kontakt med brødremenigheten, og deres biskop spurte han: "Kjenner du Jesus Kristus?" - "Ja, jeg vet at han er verdens frelser," svarte Wesley. "Godt, men vet du at han har frelst DEG?" - Her kom Wesley i vansker. Tilbake i England opplevde han sin omvendelse den 24. mai 1738, kl. 20.45, mens han satt på et møte og hørte noe av Luthers fortalte til Romerbrevet. "Da følte jeg mitt hjerte merkelig varmt. Jeg følte at jeg stolte på Jesus Kristus, på ham alene i min Frelsessak. Og det ble gitt meg en visshet om at han hadde tatt bort min synd, nettopp min, og frelst meg fra syndens og dødens lov."
  Det var nok litt fra Rom 8:1 han hørte: "Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!" Tvil og usikkerhet kan komme til oss selv om vi har kunnskap nok. Apostelen Tomas tvilte på at Jesus hadde stått opp igjen, da kom Jesus selv til han med sine naglemerkte hender. Filip var i tvil om veien videre, da sa Jesus til ham: Jeg er veien! Dette viser hvordan Jesus tar seg av oss også når vi tviler og ikke vet ut eller inn. Israels folk hadde gang på gang ignorert sin Skaper og gått på sine egne veier, derfor havnet de i fangenskap i Babel. Der følte de seg forlatt av Gud på grunn av sine synder, fordi de hadde vendt Gud ryggen. Men Herren hadde ikke forlatt dem, gjennom profeten Jesaia kommer han igjen til sitt folk med trøst og tilgivelse: Trøst, trøst mitt folk, rop til Jerusalem at hennes strid er endt og at hennes skyld er betalt. -  Herren gir den trette kraft og den som ikke har krefter, gir han stor styrke! - Frykt ikke for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. - Vær ikke redd, jeg har løst deg ut! - Du har ikke påkalt meg, eller slitt deg ut for meg. Du plaget meg bare med dine synder og ugjerninger. Men jeg, JEG er den som utslettet dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke! (40:1-2, 40:27, 41:10, 43:1 og 22-25).
I dine tunge stunder med tvil og uro og syndebyrde, ta din tilflukt til HANS ord som alene kan gi deg tilgivelse, frelsesfryd og visshet!
(Min andakt på nattverdmøtet 28.april 2016)