grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 juni 2016

Forsommerfest for frivilligheten

Det var Kirken (Dnk) som inviterte til denne forsommerfesten 2.juni 2016, på Bedehuset. Bjørg og eg var med som frivillige i samband med frelsesarmeens språkkafé, og andaktene eg har på sjukeheimane i regi av Dnk. Nærmere 100 personer møtte opp, og vart ønska velkommen med store fruktfat. Me var kanskje fire frå bedehusflokken, mange av dei andre var heller ukjente for oss. Men dr. Olav R. Hanssen, festlegen vår og medlem av menighetsrådet, leda det svært varierte programmet på ein fin måte: Sang, bilder, opplesing, fortellinger, reker og kaker. Hanssen er ein svært flink fotograf i tillegg til å vera ein omsorgsfull lege, og viste seg også som diktskriver denne kvelden. Det var trivelig å vera med. Avslutninga var kveldstanker av pensjonert prest Paul Daasvand, der han siterte både frå dikt av Rudolf Nilsen ("Revolusjonens røst") og frå Gabriel Scott, i tillegg til mange gode ord om det å gjera ein frivillig innsats i menigheten og i Guds rike. Ein ny prest for Lister prosti, vart presentert.
Sommeren har kome med varme og sol, dag etter dag. Og blomstene klorer seg fast over alt. "Kven kan fryda seg over vårens skaperverk uten å tru på Skaperen, og gje Han takk og ære?", spurte Daasvand i sine kveldstanker.