grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 juni 2016

IKF-besøk heime og på Bedehuset

Søndag 12.juni fekk me beøk av Margit og Paul (Bulos) Odeh (f.1960) frå Stavanger, det er minst eit år siden me først forsøkte å få han hit til Flekkefjord for å fortelle om arbeidet til IKF (Internasjonalt Kristent Fellesskap) i Salem i Stavanger. Svært gledelig at han og kona kunne komme innom oss på ein kopp kaffe, kaker og jordbær, før møtet tok til. Paul kom frå Israel og gjekk to år på Fjelltun bibelskole - der han traff Margit for 35 år siden. Så begynte han i arbeid for å få kontakt med innflyttarane, det seinare IKF - der han overtok etter meg som leder i 2004. Me skulle hatt mange fleire til kveldsmøtet på Bedehuset, Paul er ein entusiastisk forteller og inspirator. Noen tok kontakt med han etter møtet, og me håper at han fekk inspirere oss alle til å sjå våre nye landsmenn i gatene i byen. Han nevnte spesielt den mannen som var falt i røverhender på Jeriko-veien, Luk.10. Til  opning av møtet hadde eg lest om Jesus som var fylt av medynk då han så folket og bad oss be høstens Herre om å sende arbeidere ut, Matt 9:35-38. Me var takksamme for å få fornya vårt kjennskap og vennskap til både Paul (Bulos, som eg bruker å seia) og Margit.