grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 juni 2016

Stort treff på Bømlo

Kveldsmiddagen lørdag: Hønewott og indjera


Arne tok damene med på fisketur, bare Elin fekk fangst.

Lørdag 25/6 kjørte me til Bømlo, over 4 og ein halv time, fint vêr heile dagen. I rorbua hos Arne og Lillian var resten av gjestene samla: Bjarne, Unn-Iren, Kristen, Elin, Geir Tore, Margunn, Bent (Ellen hadde sykehusvakt og kunne ikkje vera med). Rømmegrøt, indjera og wott, kaker og kaffe - godt sammenblanding med glede, prat, mimring og framtidsplaner. Festlig!