grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 juni 2018

Skapelse og/eller evolusjon


Denne boka kom ut i 2018, forfatta av Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Samuel Årikstad. Jeg kjøpte boka direkte fra Hermon forlag. I utgangspunktet var jeg skeptisk til boka, til tross for fine anbefalinger. Boka hadde nemlig undertittelen "Hva sier Bibelen?", og jeg tenkte: Den sier jo ikke noe om evolusjon, utviklingen av naturen og skapningene. Dernest mislikte jeg at forfatterne bare hadde navn, det stod ingen ting om hvem de var, deres bakgrunn, utdanning, arbeidsfelt, etc.
  Men henimot slutten av boka ble jeg mildere stemt, selv om jeg ikke ville gå god for alle konklusjoner og påstander og skriftord. Boka forsøker å mistenkeliggjøre og motbevise alle funn som evolusjonistene - ateistene - måtte sette opp mot skapelsen på seks dager for 6-7000 år siden. Bibelens bokstavelige utsagn blir understreket sterkt, både om skapelsen, syndefallet, slektstavler, flommen og Babels tårn. Det blir ikke nevnt at han som skrev ned disse hendingene, var et menneske som selv var preget av sin tid når det gjaldt språk, uttrykksmåter og tankegang i det hele. Når det gjelder "vitenskap" er det greit at boka skiller klart mellom empirisk vitenskap (basert på forsøk som kan observeres, måles og etterprøves) og historisk vitenskap (antakelser og teorier om fortiden, forsøkt underbygget av observasjoner). Boka godtar ingen kompromissteori som skal bygge bro mellom evolusjonismen og bibelsk skapertro. Et viktig spørsmål er hva tid døden kom inn i verden, var det etter syndefallet, eller kunne dyr dø også tidligere? Jeg ville tro at Rom 5:14 gjaldt bare menneskene, kanskje bare det åndelige menneskelivet. Jordens forbannelse, Gen 3:17, gjaldt vel i sammenhengen her først og fremst Adams tilværelse etter fallet. 2. Pet 3:3-7 kan neppe bety at troen på en global flom er forutsetningen for troen på Jesu gjenkomst? Boka tar med mange kunstige løsningsforsøk når ting skal forklares, f.eks at løva har rovtenner selv om hun var vegetarianer før storflommen. Eller at olje og gass lå fiks ferdig da Gud fullførte skaperverket, på like linje med metaller og edelstener. Eller at istiden kom etter storflommen, og er omtalt i Job 38:29?
  Konklusjonen er klar: Når det gjelder livets opprinnelse, er det bare to muligheter: skapelse eller spontan opprinnelse. Den amerikanske nobelprisvinneren og ateisten Georg Wald formulerte det slik: "Spontan opprinnelse er klart motbevist, derfor må det bli en overnaturlig skapelse. Det kan vi imidlertid ikke akseptere av filosofiske grunner. Derfor velger jeg å tro det umulige, at livet oppstod spontant, av ren tilfeldighet." Salme 119:73 er viktig å merke seg, at skapertro og etikk hører sammen. Åndskampen gjelder ikke bare i åndelige saker, den er virksom også i vitenskaplige teorier og teser. Det handler om tro. 2. Pet 3:3-7 viser hvordan den vitenskaplige uniformitetslære (at naturkreftene i fortida var dei samme som i nåtida) er ulik den bibelske  kataklysmeteorien (at det har vært voldsomme naturkatastrofer mellom de geologiske periodene). For meg blir konklusjonen at boka anbefales som troverdig, selv om noen detaljer og forklaringer er tvilsomme eller kunstige.
Tobias Salmelid.