grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 desember 2018

Bedehusmøtene desember 2018

1/12 lørdag kl 11.00 NMS julemesse åpner
2/12 søndag kl 17.00 Stor adventskonsert i kirken.
3/12  mandag  Musikklaget synger på Tjørsvågheimen og Sundeheimen
4/12 tirsdag kl 19.30 NLM, misjonsmøte v/Kristoffer Ueland, sang, grøt.
9/12 søndag kl 11.00 NLM/ImF, formiddagsmøte m/nattverd. Øystein Meling.
11/12 tirsdag kl 19.30 NMS misjonsmøte
12/12 onsdag kl 19.00 Logos bibelundervisning for ungdom.
16/12 søndag kl 19.30 ImF, "Vi synger julen inn"
29/12 lørdag . Bedehusets julefest