grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 desember 2018

"Solgudens autostrada"Dette merkelige navnet var det Aril Edvardsen satte på det store verket sitt om "en helhetlig oversikt om hva historien, arkeologien, mytologien, ... og andre vitenskaper og Bibelen, forteller oss om menneskehetens erobring av jordkloden"(2001-05).  De fire bøkene består av 2030 sider fordelt på 71 kapitler, og med boktitler som Herakles gylne epler, Ofirgullets makt, Pyramiden og Orionmysteriet, og Atlantis og globusenes hemmelighet. Mystisk og eventyrlig oppspinn? Nei, forfatteren underbygger alt han skriver med gode forklaringer, lange lister over fagfolks bøker, og tusenvis av teikningar av forhistoriske minnesmerker frå alle verdens kanter.
  Frå Mosebøkene henter han fram Adam i Eden, og fra sumerenes leirtavler vismannen Adapa i Eridu. Så går me til Storflommen, ca. 5000-4500 f.Kr., fortalt både i Bibelen og på babylonske leirtavler, der "dei 8" kom ut or Bergingsbåten og danna jordens eldste sivilisasjon mellom Ararat-fjellene, Metsamor-kulturen. Seinare drog dei tilbake der dei opprinnelig kom frå, sør i Mesopotamia og starta med å bygge Babels tårn og deretter spre seg utover til alle verdens kanter. På sivbåter drog dei over havene til kystene langt borte, det forteller kulturlikheten mellom folk f.eks. i Egypt og Mexico. Deira opprinnelige Gud blei forlatt til fordel for solguden (Ra, Utu, Ara/Ares), modergudinnen (Astarte, Istar, Elat) og andre. Sitat etter den greske historikeren Euhemerus (300 f.Kr.) og Diodorus Siculus (96-21f.Kr.): "Mytologi er bare forvrenging av virkelige historiske hendelser, og gudene bare menneskelige helter som er blitt glorifiserte."
  Det er imponerende å lese om alle dei tusener av sitater, påstander, gjetninger, muligheter, forklaringer og antagelser som Edvardsen har samla frå bokstavelig talt alle folk og alle stader omkring i verden. Då vert det ofte vanskelig å finne trådene som knytter det heile sammen. Tvilen kommer gjerne når me leser at det hebraiske ordet "yi" som brukes om befolka kystområder, bl.a. i Jes 23:6-7 og Jer 25:22, henviser til Tarsis-kysten, til Atlantis og Amerika (IV,s. 553). At gull-landet Ofir (1.Kong 9:28, Gen 10:29) skulle ha gitt navn til Afrika (II, s.403), kunne vore ein brukbar hypotese, men er ikkje omtalt verken i Wikipedia eller andre stader. Men han har også konstatert klare fakta som går imot dei "godtatte vitenskapshypotesene", slik også Thor Heyerdahl gjorde det med sivbåten Ra.