grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 oktober 2019

Områdemøte Flekkefjord 23/10/2019

Foto viser en del av de 42 misjonsvenner fra Flekkefjord Felleslag som møtte opp på strategimøtet på Flekkefjord bedehus 23/10/19. Vi fikk høre regionsleder Kolbjørn Bø, Siren Klungland Moi og Mons Gunnar Selstø. "Verden for Kristus" er NLMs langsiktige mål, men nå gjaldt det å finne våre egne personlige mål i misjonen, i foreningsarbeidet, mellom innvandrere og våre egne ungdommer. Flere deltok aktivt i samtalen etter kaffepausen. Vi er takksamme til regionskontoret fordi vi fikk dette områdemøtet, og til vertsfolket i Flekkefjord for god mat og kaffe.
Brev sendt til Kolbjørn 24/10:
Stor takk til deg og medarbeiderne som fekk i stand områdemøte i Flekkefjord bedehus 23/10, det er nok lenge siden sist. Me satte pris på at du og Sigmund brukte to timer sammen med oss i styret. Nå skal me snakke sammen om beste vegen framover.
Når det gjaldt strategien for NLM i årene framover, syntes eg det gjekk svært mykje det personlige planet og mindre på NLM som misjonsorganisasjon. Min plass i misjonen teller svært mykje, men også korleis NLM legger ting til rettes. Her kommer noen punkter som eg er svært opptatt av, du får skrive dei i minnet eller forkaste dei dersom dei ikkje har livets rett:
1) Foreningene våre burde som regel samle inn penger til eit bestemt formål i staden for bare "til misjonen" , for at formålet med misjonsofferet og våre bønneemner kunne bli meir konkrete for oss.
2) Forkynnarane må få ansvar for ei bestem forsamling i tillegg til vanlig reiseverksemd, dette trur eg ikkje går i orden uten Regionens hjelp.
3) Kvinner bør komme inn i Hovedstyret, begrunnelse burde ikkje vera nødvendig. Å definere H.st. som eit eldsteråd i NT-meining, hørest litt søkt. Men kvinner bør ikkje bli forsamlingsledere i NT-meining. Forsamlingsledere bør samlet utgjøre eit "læreråd" , slik rådsmøtet er i dag.
4) NLM trussamfunn må bli meir synlig (kanskje sammen med ImF trussamfunn), ved å oppnevne "forstandere" som misjonsfolket kjenner og kan bruke ved dåp, gravferd, etc.
Med helsing frå Tobias.
---------------------------