grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 oktober 2019

Sagrusten: Puslespill og bibelbruk


    Lørdag 19/10/2019 fekk Flekkefjord kirke besøk av den kjente bibeloversetter og forlagssjef Hans Johan Sagrusten. Han hadde to timer i menighetshuset, og me som hørte på, fikk mye igjen av kunnskap om korleis manuskripter av NT er blitt funnen, og "rik bibelbruk". Det var Gete Sand som leda samlinga.
      Sagrusten gikk gjennom trykte bibelutgaver, de gamle pergament-bøkene som blir kalt "Codex", fra 3-400 tallet, og så dei aller eldste skriftstykkene skrevne på papyrus frå ca 150 e.Kr. Sagrusten hadde sjøl studert desse, og kjente godt til historien bak funn og utgravinger. Eg har sjøl noen av "puslespill-bøkene" hans.
      Timen hans om "rik bibelbruk" var svært bibelsk og praktisk. Han viste til fortellingene om korleis Guds menn i Bibelen fekk i oppdrag å lese høgt for folket. Moses gjorde det då han hadde fått lovtavlene. Kong Josja fekk lovboka opplest og vart forferda over det som sto der. Esra las opp den samme lovboka for jødane som hadde komme heim frå Babylon, Neh 8. Timoteus fekk i oppdrag å ta seg særlig av "skriftlesningen", 1.Tim 3:13 (Bibel2011), det står egentlig "opplesning av Skriften" (NB-oversettelsen). Det var få som hadde Skriften, eller deler av den, så derfor var det naturlig og viktig at forsamlingen fekk lytte. Åpenbaringen 1:3 bør me merke oss:"Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet."
      Sagrusten la vekt på "rik" bibelbruk, det at Bibelen vart lest "regelmessig, i fellesskap, og kontinuerlig". La gjerne Bibelen ligge åpen etter å ha lest eit stykke, så blir du minna om å fortsette dagen etter. Største oppgave ved andakter for barn og unge er å gjenfortelle hendinger frå Bibelen. Husk at dei fleste som leser Bibelen, leser den ved å lytte til opplesing på samlingene. Ville det vera mulig å sette i gang med noe bibellesning i fellesskap mellom  dei seks beboerne her i sameiet vårt, og kanskje med tre-fire i nabohuset også?