grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 november 2019

"Det svarte bibelbelte i Flekkefjord"

"Det svarte bibelbelte i Flekkefjord"


Agder hadde 8.nov. et langt og interessant intervju med den nye ordføreren i Flekkefjord. Han satte pris på byen han nå skulle lede: "På tross av at man vil male et bilde av det svarte bibelbelte i Flekkefjord, er folk her veldig trivelige." Det var Arne Garborg som først brukte uttrykket "Det mørke fastland" i sin reisebeskrivelse fra Jæren. Og Jarle Mong skriver i et blogginnlegg: "Jæren er en del av det svarte bibelbelte, de aller fleste der må forholde seg til den kristne troen på en eller annen måte." Journalisten og forfatteren Erling Rimehaug skrev slik i boka Tørsten gir lys: "Å bli en kristen var for mange av oss å bli dratt inn i heseblesende aktivitet. Vel visste vi at det ikke var for å bli akseptert av Gud, men nødvendig for å bli akseptert av miljøet."
   Ingen er i tvil om at Flekkefjord ligger i bibelbeltet, med sine 6-7 kirkehus og menigheter. Likevel er folk her "veldig trivelige", sier ordføreren. Ja, det er svært sjelden vi leser utrivelige innlegg i Agder for eller imot de kristnes meninger, mens større og landsdekkende aviser er fulle av innlegg for eller imot likekjønnet ekteskap, regnbueflagg, samboerskap, kvinnelige prester, og ulike meninger om bibelord. Er det slik at folk her i byen er trivelige fordi det "svarte bibelbelte" ikke er så svart lenger? Fordi Bibelen er i alle hjem, men sjelden lest? Fordi Jesus har mange tilhengere som gjerne fyller kirkehus på juleaften, men få etterfølgere? Å omtale bibelbeltet som svart, passer svært dårlig, det assosieres nemlig gjerne med "mørkemenn" som beskyldes å ville bestemme over andres liv og vandel. En slik bestemmelse kan så visst ikke vi ta. Men han som er alle menneskers Skaper, og har slik omsorg for oss at han har befalt oss til ikke å ta livet av hverandre, han har også sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Det verste som kan skje er at vi kristne blir passive, ufarlige og trivelige, arbeidsomme i menighetenes aktiviteter, men uten andre meninger og gjerninger enn det trivelige folk flest har. Da blir det nemlig ikke noe igjen av "bibelbelte i Flekkefjord", og ingen talsmann for  Skaperen som roper ut: "Land, land, land! Hør Herrens ord!", slik profetien Jeremias (22:29) ropte da folket glemte budskapet fra sin Gud. (Sendt til Agder 12.11., det ble trykt 18.nov.2019)