grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 desember 2019

Mest leste bibelord i 2019, og i 1936I Dagen 19.12.2019 stod det at «Bibel-appen YouVersion har kåret Filipperne 4,6 til det suverent mest populære bibelverset i 2019 over hele verden.» I Bibel-oversettelsen 2011 lyder dette slik: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk!»

Da var det naturlig for meg enda ei gong å huske på fars gamle Nytestamentet, som han hadde fått av mi mor før dei i 1936 giftet seg på Tonstad. På første side har han skreve at han fekk dette testamentet av «Bendikte Seland, som nu er min elskede kone». I testamentet er bare eitt vers understrekt, det er Fil 4:6, sannsynligvis har mor strekt under dette verset før ho ga boka til far. Boka er svært liten så det var nok lite far kunne lese i den.


Men da Tønnes reiste over til Amerika som 19-åring i 1958, fekk han testamentet med seg, og noterte det på samme forside som faren hadde gjort mange år tidligare.

Så gjekk årene. Då Tønnes skulle flytte sørover fra Jersey til Florida, var eg med. Han fant fram to-tre småting han ville eg skulle ha med tilbake til Norge, «for her vil det bare bli borte», sa han. Dette lille nytestamentet var mellom desse sakene. For meg har det blitt eit rikt minne. (Tobias)

I mors gamle bibel hadde ho skreve at ho og Asbjørn "ble gift 11.april 1936, presten (Per E. Sæbø) talte over Fil 4,6". I Tonstad kyrkjebok er deira vielse oppført på torsdag 26.mars, så det er vel det som er den rette datoen - mor var nemlig litt i tvil om datoen. Palmesøndag det året falt på 5.april, så vielsen var altså nokre dager før påske.