grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 mars 2020

«Mine tanker og bønner er hos dere alle"

«Mine tanker og bønner er hos dere alle. Sammen skal vi klare å komme oss gjennom det som ligger foran oss. Nå er det særskilt behov til å vise hverandre tillit.» Kongens budskap på TV2 søndags kveld.

I dag, mandag 16/3, skulle me hatt mannsforening (bibelgruppe)på bedehuset her i Flekkefjord. Møtet vårt ble avlyst pga den generelle faren for koronaviruset. Bedehuset, som så mye anna i byen, erstengt; me skal nemlig ikkje sette oss sjølve eller andre i unødig smittefare. Men Guds Ord er ikkje sperra inne. La oss derfor sjå kva søndagstekstene har å seie oss.
Søndag 22/3 er «Maria budskapsdag». Fortellingen har sikkert Lukas fått direkte frå Maria, Jesu mor (Luk 1:26-38). Hendelsen var profetert mange hundreår tidligere (Jes 7:10-14), og brukt som grunnlag for Paulus si lære om frelsa ved Jesus Kristus (Gal 4:4-7).
Dette ufattelige under er blitt kalt «inkarnasjonen», som betyr at Gud vart menneske, at han i Sønnen Jesus tok på seg våre menneskelige kår her i verden, fra fødsel til død. Derfor bekjenner me at Jesus er både sann Gud og sant menneske. Årsaken til at Gud gjorde det slik var at bare eit syndfritt menneske kunne sone for menneskenes skyld og synd, derfor måtte han sjøl komme til jord for å bli født som eit sant og syndfritt menneske. «Ordet (=Sønnen, Jesus) ble kjød (=menneske) og tok bolig iblant oss»(Joh 1:14). «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Sønnen, som er Gud, og som er i Fars favn, har vist oss hvem han er.»(Joh 1:18). Les også 1.Johannes brev 2:1-2, «Jesus Kristus, den rettferdige (=den syndefrie), er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.»
Maria priste Gud for det under han gjorde, det skal også me gjere! (Tobias)