grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 september 2020

Alt som er sant og edelt ...

 

Det har blitt drevet mye kritisk journalistikk mot forhold i Misjonssambandet i det siste, og andre kristne samfunn. Personssaker har vore feid under teppe av administrasjonen og fleire personer er blitt skadelidende. Slikt kan skje over alt. I eit av dei gamle husa i Salmeli heng denne påminninga på veggen i stova: «La det bli i slektens eie, husk det gode, glem det leie!» Det er sikkert skreve før det kom aviser til fjellgrenda.

Overskrifter i nokre innlegg i den kristne avisen Dagen ser slik ut: Heller ikke NLM er noen søndagsskole. Hovedstyret får varsel på bordet. Hva vil NLM? Kontrollkomite jobber med NLM-varsler. Sjokkert over ugjenkjennelig bilde av Kvitsund Gymnas. Forholdene på Kvitsund. Mange og vonde saker og minner skjuler seg i desse overskriftene, personlige hendinger er nevnt med navn. Noen har hatt det vondt, urett er blitt gjort, noen har ikkje fått si sak høyrt og gjort opp. Gode medarbeidere i NLM har sett seg nødt til å trekke seg frå organisasjonen, dei har blitt urettferdig behandla. Eg har vore tilknytta NLM i 67 år, og er takksam for det, sjøl om eg ikkje alltid har vore enig i det organisasjonen står for. Me føler det vondt og sårt når urettmessig behandling går ut over venner og medarbeidere, men: Personssaker er vanskelige, me få sjelden eller aldri høyre meir enn den eine sida av saka, sjøl om at me veit at ei sak alltid har minst to sider.
Det kan vera godt å bli minna om det Pauli ord som Jenssen og Sørensen siterte i Dagen 15/9: « Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! - Så skal fredens Gud være med dere.»(Fil 4:8-9)