grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 september 2007

I kvitt og grønt gjennom 40 år


I veka som gjekk vart det markert på Flekkefjord sykehus at Bjørg skulle slutta som fast arbeider på operasjons- og anestesi-avdelingen. I januar 1968 hadde ho hatt noen vekers arbeid der før utreisa til mange perioders misjonærteneste i Tanzania. Frå 1991 var ho fulltidstilsatt som operasjonssykepleier ved sykehuset. Både ledelsen ved sykehuset og kollegaene på avdelingen kom med blomster og gode ord: "Du er pliktoppfyllende og lojal. Og har en veldig høy arbeidsmoral ... Ja, du har simpelthen rukket det meste, og tar ganske pusten fra de fleste! Det er forunderlig hvordan livet kan endre seg. Og i år har lykken virkelig smilt til deg... Og du har lovet at du oss ikke vil glemme!" Bildet ho fekk som avskjedsgave, vart forklart slik: "Den grønnkledde (=operasjonssykepleier) har gitt hjarta sitt til ein annan (=ektefellen)" Bjørg følte på at ein epoke i livet nå var slutt. Men behovet på avdelingen er stort, så det kommer ofte spørsmål om å ta ledige vakter.