grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 oktober 2007

Barnedåp og oppdragelse


Daniel blei døypt på søndag. Han er barnebarn til Gry, Bjørgs søster, og me fekk ei gild oppleving sammen i Gyland kyrkje og på Ersdalstun etterpå. Bildet viser Bjørg med vesle Daniel. Det dåpsritualet prosten brukte, virka litt underleg. Han spurte: "Vil de at Daniel skal døypast i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn til et liv i tru?" Etter sjølve dåpshandlingen tok han gutten i armene sine og minna forsamlinga om at nå hadde dei tatt imot dette barnet som medlem av menigheten. Det siste var jo greitt, men kva med oppdragelse i forsaking og tru? Eg får spørja noen om dette verkelig er eit nytt dåpsritual, eller ?