grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 januar 2009

Ja til ”NLM-trossamfunn” -


- og styrking av misjonsforsamlinga.

I Utsyn 2/09 har Kristoffer Sævre leserinnlegget : Nei takk til ”NLM-kirke”. Han skriver et godt forsvar for sitt standpunkt. Men ettersom jeg har et annet standpunkt, ønsker jeg også å få komme med mine meininger om dette:
- Den negative utviklinga i DnK (Den norske Kirke) blir ikke bedre om vi eventuelt melder oss ut av den. Historien viser at vi heller ikke har maktet å påvirke DnK i positiv retning. NLMs styrke har ligget i å være en misjonsbevegelse. Men i forsamlingsbygging og i å sørge for de troendes vekst har NLM enda mye å lære. Løsriving fra DnK kan kanskje få NLM til å fokusere meir på disse sakene.
- Å ”opprette et (trossamfunn-)register” har vel lite tjenlig for Misjonssambandet dersom ikke dette også innebærer et større fokus på den lokale misjonsforsamlinga på bedehuset. Målet med et ”NLM-trossamfunn” er jo ikke å nå lenger ut med evangeliet i Norge, men å styrke samfunnet av ”NLM-medlemmene” gjennom opplæring og bruk av nådemidlene. NLMs evangelisering heime og ute ellers, vil kunne fortsette som nå.
- Opprettelsen av et trossamfunn vil kreve ressurser, men ikke nødvendigvis i form av pengemidler. Vi har jo styreorganer og pensjonister som kan brukes til forskjellige oppgaver der de får slippe til.
- Konklusjon: Et eventuelt ”NLM-trossamfunn” vil ikke gi oss større misjonsfokus eller flere misjonsmidler, men meir bevisstgjøring av hva det betyr å være medlem i ei misjonsforsamling og i et kirkesamfunn. Gode misjonsvenner: Forbered denne saka i bønn og gjennomtenkning til NLMs generalforsamling i Bergen 8-12.juli 2009.

1 Comments:

 • Takk for respons på leserinnlegget mitt. Jeg vil gjerne kommentere kort dine motargument:
  - Du skriver at "Historien viser at NLM ikke har maktet å påvirke DnK i positiv retning". Men når har NLM aktivt forsøkt å gjøre nettopp det? Jeg vil hevde at NLM har en lei tendens til å lene seg tilbake og ikke jobbe aktivt for å styrke kirken, men være raskt ute med å fordømme når det er noe i kirken "vi ikke liker".
  - Samfunnet av NLM-medlemmer er samlet av et felles kall og et felles fokus på at misjon er viktig. Ved å opprette et trossamfunn blir man nødt til å nedfelle dogmer og læresetninger som innmeldte må forplikte seg til. Jeg tror mange av de som i dag engasjerer seg i NLM fordi NLM har et sterkt fokus på misjon ikke får det like enkelt å engasjere seg i NLM hvis det oppstår uttalelser og dogmer som er vanskeligere å svelge. Uenighet vil alltid oppstå, men ved å ha en løsere tilknytning - slik som en misjonsbevegelse i dag - kan mange leve med diverse uenigheter.
  - Et register vil kreve ressurser, og det vil naturlig legges til hovedkontoret, dvs økt pengebruk. Hvis det kun handlet om et register er jeg enig i at "en pensjonist" kunne tatt seg av det, men dette handler om noe mer enn bare et register (Ref. Grandhagens innlegg i Vårt Land 27. januar)
  - Din konklusjon er jeg ikke enig i: Du slår likhetstegn mellom misjonsforsamling og et kirkesamfunn, men dette trenger ikke - og bør ikke i mine øyne - være det samme. Og hvis dette grepet ikke skal gi økt misjonsfokus, forstår jeg i enda mindre grad årsaken til å gjøre det.

  Jeg istemmer oppfordringen til å be og tenke grundig gjennom saken innen GF til sommeren. Og jeg håper saken ikke vil føre til splittede parter og uenighet i organisasjonen, men heller minne oss om vårt egentlige fokus og kall.

  By Anonymous Anonym, at 04 februar, 2009 18:44  

Legg inn en kommentar

<< Home