grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 februar 2009

Fredsriket IsraelUmulig benevnelse på verdens uroligste område? Ja, i dag er det slik at det ”krigerske” Israel blir hata og spotta og omtalt med forakt av massemedia over alt. Arvid Bentsen, reisesekretær i Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem, utdypa dette på ein engasjerande måte i Flekkefjord Pinsekirke onsdags kveld. I halvannen time forkynte og kåserte han mens han drog fram historiske facts og personlige episoder og skriftord. Video frå samlinga 8.januar utenfor Stortinget, hadde han også med, der motstanderne ropte ”Drep jødane!”. Grufullt. Bentsen drog lange linjer frå hatet mellom filisterne og jøder alt i 1.Mosebok 26:12-22, gjennom kriger og traktater og heilt fram til Guds dramatiske profeti i Esekiel 36. Der forkynner Herren at desse som spotta Israel og røva landet, skal sjøl bli til spott (v. 6-9). Herren spredde folket (v. 19), men vil også samle det (v.24), og gje det eit nytt hjerte og ånd (v.26-28). Og det skal bli fred mellom Israel, Egypt og Assyria, Jes. 19:22-25, en ”velsignelse midt på jorden”. Kva vil så bli Norges framtidige lodd, dette landet som har anerkjent Hamas og stiller sine svære pengebeløp til disposisjon for oppbyggingen av eit fortsatt hat til ”min arv Israel” (Jes. 19:25)?