grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 mars 2009

Ubúntu


Kirkens Nødhjelp gav i 2008 ut heftet "Av jord er du kommet ..." om skaperverket, klimaendringer og fattigdom. Her skriver Rolita Machila (Zambia/LWF) svært interessante tanker ut fra sitt afrikanske ståsted: "Fornemmelsen av tilværelsen som en vev av forbindelser har dødd hen i oss mennesker. Tradisjonen i Afrika sier at et offerlam må slaktes for å mildne raseriet hos høyere makter når enkeltmennesker eller samfunn begår onde eller umoralske handlinger, dersom en skal unngå straff. De påkalte forfedrene som skulle være vitner til offeret, men disse ble ikke ofret til eller tilbedt. Det tradisjonelle afrikanske og humanistiske ubúntu-konseptet er best egnet til å tenke nytt om hvordan vår verden bør være å leve i: Hver av oss er den vi er på grunn av andre, uten dem er vi ingenting. Menneskenes livsopphold er anhengig av alt som er skapt, og det er denne veven som må gjenopprettes i verden i dag."

Ubúntu (fra bantuspråk i Sør-Afrika) står for (1) et gratis pc-operativsystem (se logoen her på siden), og (2) en afrikansk filosofi om menneskenes avhengighetsforhold til hverandre og til naturen.