grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 april 2009

Palmehelg og forberedelser til påske


"Den stille veka" er nok ikkje så stille likevel, for folk flest. Palmehelga var det den tradisjonelle misjonsbasaren på Eiesland i Fjotland, der eg hadde andakt for fullt bedehus. Det var ein lydhør forsamling som også viste seg svært raus under dei fem (!) åresalga. Vår gevinst? Det vanlige: kaffe og gode smørbrød. - Søndag drog vi til Gyland nett etter middag. Først var vi innom Gyland kapell der Bjørgs sine forfedre er gravlagde. (På bildet ser vi Bjørg plante påskeliljer på farfarens grav) Etterpå bar det til Johannes og Gry på Nedland til kaffe og kake, og kl. 18.00 var vi på ein alle tiders familievennlig "fellesskapskveld" på Gyland bedehus, leda av Annelise Nilsen. Små og store gledde seg over andakt og sang, god kveldsmat og gildt sosialt fellesskap. - Så har vi olja verandaen, rydda ein del i hagen og utenfor gjerdet i det fine vêret, og forberedd oss til fem dagers voksenleir på Solgry leirsted (Sveio kommune) der eg skal ha bibeltimer og møter kvar dag. Bjørg skal vera med når vi har misjonsfokus på Etiopia og Tanzania langfredags kveld. Emnene eg har fått, er tatt ut av påskeevengeliet, og det er også emnene til Hans kristoffer Goa som er den andre taleren på leiren. Det er vanskelig å forbereda seg til mange bibeltimer samtidig - og med det samme emnet: Golgata med Jesu liding, død og oppstandelse for meg. Men likevel: Eg gler meg til å bera fram budskapet som har gitt meg sjølv barnekår hos Gud og ein open himmel. Måtte me alle få ei gild påskeveke!