grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 september 2009

Notater om partier, valg, regjering - og Gud


- Gud styrer her i verden ved sine to sverd, og gjennom mennesker. Ved Åndens sverd, som er Guds Ord formidlet gjennom mennesker, styrer han sin menighet. Ved øvrighetens sverd, som formidles ved menneskelige lover, dom og rett, sørger han for orden i samfunnet
- Alle partier har gode kandidater og svært gode saker på sine program. Desse kjem vårt land og folk til gode - me skylder å takke Gud for dei.
- Me ønska eit borgerlig stortingsfleirtall og ei anna regjering enn den me har hatt dei siste fire åra. Me har nemlig sett korleis statsstøtten er blitt redusert for dei institusjonane og hjelpeorganisasjonene som ikkje har samme ideologi som staten og fleirtallet. Ufriheten brer om seg. Personlig kunne eg ikkje ha stemt på eit parti som har avskrive Bibelens budskap og dei naturlovene Gud har lagt ned i menneskelivet.
- Den totale mangel på partienes samarbeidsvilje før valget, har forbausa oss. Men slik det nå har blitt etter valget, vil me fortsette å ta til oss Herrens ord til dei bortførte jødane i Babel ca. 550 f. Kr: "Og streva etter at det må gå den byen vel som eg har ført dykk bort til, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det dykk vel også. ... for eg har fredstanker med dykk og ikkje ulukketankar, eg vil gje dykk framtid og von!" (Jer. 29:4-14)