grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 september 2009

Syltetøy og sang


Me reinska tyttebæra og gledde oss over nesten 15 kg. Det meste vart kokt til syltetøy, og noe usukra bær lagt i fryseren til seinare bruk. Men dette var bare litt av innsatsen denne veka. På torsdag var musikklaget til Konsmo og sang på Muslimmisjonens møte der, ein lang tur i pøsande regnvær og svært svingende veg opp på heia og ned i dalen att. Det var David Svensen som talte over Salme 103 som han kalte "pensjonistenes salme". Fredag bar det til Feda der me sang på basar til inntekt for nytt bedehus. Taleren var Anders M. Larsen, om likheter og ulikheter mellom menneskene. Etter temavalget var talen bra, men det var musikklaget som sørga for Kristus-forkynnelsen! Bjørg var på indremisjonsbasar på bedehuset her i føremiddag, men eg ville ha fri - var bare på byen for litt handling. I morgen skal eg ha andakt på Sundeheimen, Bjørg og Solveig skal synga - før me går til kveldsmøte igjen. - Stundom hadde det vore ønskelig med noen fridager for å forbereda kommande styremøter og talertema. Ikkje alt går av seg sjølv, heller ikkje når Herren går med.