grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 oktober 2009

Har ikke alle kristne plass i Dnk?


Redaktør Munksgaards leder om "et lykkelig valg av prost" i Agder 16.okt. roper på en oppklaring. Det beste ville vært om kirkens folk i Flekkefjord selv hadde skrevet en kommentar for å rette litt på det skeive inntrykket lederen gir. Det er nemlig ingen tvil om at Hilde Sirnes er et godt medmenneske som kan trøste og hjelpe mennesker i nød, det har hun vist i sin gjerning andre steder i verden. Det er virkelig bruk for slike kvinner i Den norske kirke. Hvorfor skulle da noen kristne være imot henne som prest/prost? Jo, det er fordi de vil være lydige mot Guds ord slik vi finner det i Den nye testamentet (Bibelen) om ledelse i menighetene. Lederen gir inntrykk av at Dnk er en statlig institusjon som har god plass for allslags samfunnsutvikling og folkemeninger og statlig styring, men som med en viss forakt setter merkelappen "erkekonservative kristne" på noen av kirkens medlemmer som ikke følger med når "verden går fremover." Dersom dette inntrykket er rett, er det ikke så rart at noen kristne vender ryggen til Dnk eller skriver fra seg medlemskapet der. Forsamlingen på Bedehuset er medlemmer i Dnk, men ønsker å være mer lojale mot Gud enn mot Giske.