grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 mai 2012

Felleslaget lever!

Flekkefjord Felleslag er eitt av 9 områder i NLM Region Sørvest. Vi har tidligere visst lite om kva som foregjekk av møter i dette store området: Kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal - utenom annonsene i Agder.Men nå får vi referater og bilder etter småmøter, og program i forkant for dei store samlingane i området og i regionen. Alt er samla på internettsida felleslaget.blogspot.com. Stor takk til webmasteren og områdelederen Ove Sandvik!