grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 mai 2012

"Lovlige virkemiddel" - stå på krava!

Så er det streik igjen - både bønder og statsansatte vil ha meir penger og sosiale goder av alle slag, slik dei andre har det i landet vårt. Vi føler  sterkt på at streik er ein uting i samfunnet vårt i dag, sjøl om det var einaste middel arbeiderne kunne ty til i tidligere tider. Men i dag går det nesten alltid ut over ein tredjepart. Og oppgjørene fører nesten aldri på sikt at kjøpekrafta blir større, for alle varer og tjenester blir jo stadig dyrare. For ikkje å snakke om eksportartiklene våre som blir for dyre for europeere som har dårligere økonomi enn vi. Men streik er jo eit lovlig virkemiddel i samfunnet vårt! Ja, slik som abort og samkjønna "ekteskap" og mange andre saker som er blitt lov! Lovlig, fordi vi har eit stortingsfleirtall og ei regjering som godtar meir og meir av det ei mindretallsgruppe måtte finne på - sjøl om det går på tvers av gamle norske verdier og vanlig rettsoppfatning i samfunnet vårt. "Kristne og humanistiske" verdier heiter det nå i Grunnloven par.2, skal dette bare bli store ord uten innhald?