grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 juni 2012

Årsmøtet for NLM Region Sørvest 2012

Regionsårsmøtet var eit stort og fint arrangement med over 450 utsendinger frå foreningene i dei gamle NLM-kretsene Stavanger og Haugesund. IMI Forum i Stavanger var svært praktisk for eit slikt stormøte. Det var bra med utsendinger frå Flekkefjord Felleslag også, og vi er glade for å ha fått inn Ove Sandvik i regionsstyret, andre nye der var Raymond Bjuland (formann) og Gunn Dirdal fra sørdelen, og Gunnstein Koch fra norddelen av regionen. Fra før står desse i styret: Rolf Hauge, Morris Kjølleberg og Lorents Nord-Varhaug. Vi har ingen fra Felleslaget i BUR (Ungdomsrådet).
I kollekt på første møtet kom det inn kr. 88.000, der talte Bolivia-misjonær  Marit Andersen svært spennande og fargerikt og alvorlig.
Ellers hadde Birger Helland innleiinga til ein rik og god samtale om "Det er mer land å innta" (Jos 13:1f): Nytt land kan bare vinnas ved Guds Ord og forkynnelse; varmt åndelig felelsskap, Bibelundervisning og trosopplæring, og forpliktelse på at misjon innebærer å gå til områder heime og ute der Jesu navn ewr ukjent.
 Egil Grandhagen talte over Rom 15:20-24, Paulus ville dra videre med evangeliet sjølv om det sikkert var meir å ordne opp i der han hade etablert dei første menighetene. Dei unådde skulle også bli nådd!
Vi fekk svært mye med oss denne lørdagen, og vår bønn er at Gud kan få bruke litt av dette i våre liv og teneste. Neste årsmøtet blir i Tysvær arena 1-2.juni 2013.