grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 oktober 2012

Døyperen Johannes som forbilde på ein "sambanditt".

Ja, dette meinte Lars Gaute Jøssang, formann i Misjonssambandets hovedstyre, i sitt profilforedrag på Øye bedehus 6.oktober. Oppdratt i bibelordet, kalla av Gud til i ydmykhet og frimodighet å nå menneskene med budskapet om synd og nåde, leda av Ånden og ikkje av dagens materialisme. Er vi tru mot dette kallet til å nå dei unådde i dagens situasjon, slik våre misjonsfedre ("sambandittane", "kinesarane") gjorde det i 1891? Jøssang kom i sin timelange tale inn på foreningene, emissærane, forsamlingsbygging, skulearbeidet, det allmenne prestedøme og tilhøva til Den norske kirke. "Kven er vi og kva vil vi?" var emnet for foredraget, og dei nesten 30 som var samla på Øye, fekk grei orientering om NLM. Etter kaffen kom det fram i samtalen at noen satt igjen med saker dei var spesielt opptatte av: Korleis formidla til dei unge i dag at dei bør gå aktivt inn i NLM? (Kjell Svindland). Korleis ordner vi oss med systematisk bibelundervisning og bevisstgjering av å tilhøyre ein menighet? (Tobias Salmelid). Savnet av åndelig leder/eldste i vår forsamling, ikkje berre styreleder, vart også påpeika (Aslaug Barøy?). Ellers vart det gitt uttrykk for takksemd over den bibelske forkynninga, vennesamfunnet og tenesta som vi får stå i gjennom Misjonssambandet.