grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 oktober 2012

Videre med evangeliet


Overskriften er tittelen på et 346-siders festskrift for misjonslederen Egil Grandhagen som fyller 65 år. Boka innleder med en meget oversiktelig og interessant  ”portrettskisse ved 65-årsjubileet”, skrevet av Hans Aage Gravaas. Her får vi lese både om Grandhagens innsats som generalsekretær i Misjonssambandet i 19 år, 1982-2001, og om hans personlige tanker og gjøremål. For øvrig er det 30 skribenter som har større eller mindre innlegg i boka, og ca. 330 navn er oppført i tabula gratulatoria. Vi finner missiologiske artikler med historisk og bibelteologisk innhold. Forfatterne kjenner sitt stoff og skriver fagartikler for de spesielt interesserte. Men innimellom finner vi analyser av bibelske tekster som går rett til hjerte, bl.a. om Timoteus, om nattverden, og om å nå samfunnet vårt i dag med evangeliet. Jeg har lest gjennom boka. Den vil ikke bli noen folkelesning, men den gir oss et godt innblikk i mangfoldet i misjonsarbeidet.