grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 februar 2014

Mangler Grunnloven noe?


 

Under åpningen av 200-årsjubileet for Grunnloven 16.februar, kom forfatteren Marte Wexelsen Goksøyr (32) med en tankevekker under NRK sin sending: «Jeg har selv Downs syndrom. Jeg er ikke syk, har bare et kromosom ekstra. Men jeg vil leve!» Skulle ikke dette være selvsagt? Nei, ikke ifølge norsk lov. 90% av alle kvinnene med et slikt foster tar nemlig abort. «Jeg ønsker ikke et slikt sorteringssamfunn! Jeg ønsker meg et samfunn der alle er inkludert med samme verdi og samme rett til å leve.» Hvorfor er da ikke retten til liv kommet inn i Grunnloven vår? Den har jo som formål å sikre «demokrati, rettsstat og menneskerettigheter». Jeg har lest at en navngitt kvinne var kritisk til NRK fordi den landsdekkende TV-stasjonen hadde sendt Marte sitt innlegg fra samme talerstol som Kongen hadde stått bak noen minutter tidligere. Det er trist at det er mennesker i vårt samfunn som mener at et 12 uker gammelt foster mangler menneskeverdi og livsrett, og har fått dette inn i Norges lover (Dette stykket skreiv eg i Agder nettopp).  
 
Men det er ikkje bare  eit foster som er uten vern i Grunnlova. Eg har nettopp lest Jonathan Dimbleby: Palestinerne (1980), der han viser i tekst og bilder den vonde situasjonen som palestinerne er komme opp i - den likner nesten på situasjonen for stammefolket  i Kana'ans land då jødene rykte inn i landet etter utferda frå Egypt.  Den mulige løysinga på problemet i dag legger han i munnen på ein kjent palestinsk forfatter (Salah Tamaris): "Det kan synes urelistisk, men vi tror at etter som konflikten fortsetter vil jødene i Israel slutte å se på Israel som en hellig stat. Vi tror at de vil få en annen innstilling. De vil innse at framtida ikke kan ligge i en kunstig rasistisk stat, men at den må bygges på en naturlig statsdannelse hvor jøder og arabere kan leve i likeverdighet. Men vi kan bare overbevise dem om dette hvis vi er sterke. vi er nødt til å kjempe."     - At denne "løysinga" vil bli realisert, ser vi på som svært usannsynlig ut fra Guds Ord, men det er jo ikkje alle Guds planer som er åpenbart for oss ---