grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 februar 2014

Misjonærfellesskap på Holmavatn

Sør-Amerika-misjonærer synger spanske sanger
Me kjente oss igjen - i kvarandre, som søsken med samme oppvekst. Om lag 50 misjonærer hadde funne vegen til Holmavatn helga 14-16.februar, frå Sør-Amerika, Afrika og Asia. Likevel: Felles opplevinger, noen vonde, noen gode, hadde me alle hatt. På landeveg, gjennom revolusjon, sending av barna til skoleheimen, gledelege gudstenester i Kenya og farefulle fluktreiser i Kina. Misjonærene fortalte, bad om forbønn, gledde seg over å prate med noen som forstod dei - om felles minner, oppdatere informasjon utenfra. Me hadde ein grundig gjennomgang av søramerikansk gudstru (Kjell Jaren), gudsbilde og identitet (Mona og Eyvind Sætre), god festmiddag og tid til å dele tanker og Gudsord med kvarandre. Med glede ser me fram til neste samling, 6-8.feb. 2015, om Gud vil.