grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 mars 2014

Forklefeminist den 8.mars.Ellen Hageman, mor og husmor, tar på seg forkle den 8.mars og vil beholde det i året som kommer. Hun vil med dette demonstrere at å være hjemmeværende husmor er et omsorgsarbeid som burde bli både anerkjent og belønnet på samme vis som arbeid utenfor hjemmet. Hennes forkleaksjon førte til at Lørdagsrevyen hadde innslag om henne nettopp. Det likte ikke eksminister Grete Berget (A): «Er en husmor så interessant at Dagsrevyen bruker tid på det på lørdagskvelden?» twitret hun 22.feb. Dette fikk forklefeministen til å reagere: «Så lenge det er den utearbeidende og velstående middelklassekvinnen som representerer den norske idealkvinnen anno 2014, så er det lite vilje til å lytte til kvinner som ikke lever etter oppskriften. Kvinners ubetalte omsorgsarbeid har vært usynlig lenge nok. At norske feminister ser ut til å ønske at det skal fortsette å være slik, gjør provokasjonen min enda mer nødvendig. Jeg er nemlig husmor og forklefeminist, et omvandrende fiendebilde i likestillingslandet. Grete Berget kan selv velge å høre på meg eller ikke, men hun kan ikke bestemme om jeg skal holde munn eller ikke!» (Dagen 3.3.14). Aktuelt innlegg på kvinnedagen 2014. (Leserinnlegget ble sendt til avisen Agder, med oppfordring om å ta det inn fredag 7.mars - og ønsket ble oppfylt)