grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 mars 2014

Stort sang- og musikkmøte i fullt bedehusDet var dirigenten vår, Olaf Thormodsæter, som hadde kalt sammen mange trekkspillmusikanter og fleire solister i bygdene omkring Flekkefjord, til eit stormøte på Bedehuset søndag kveld 2.mars. Folk kom i god tid, me bar inn alle dei stolane huset hadde, foajeen (Hauge-salen) vart også stappfull - det var sikkert 350 personer inne i salene, frå alle byens menigheter og bygdene omkring. sangene var friske og kjente, noen få på engelsk:
- Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjør den kraftesløse sterk ...
- Gå meg ei forbi, o Jesus, Hør min bønn til deg. Og når andre du velsigner, glem da ikke meg.
- Tett ved sida mi går Jesus, Alltid vil han vera der. Eg treng ikkje gå og ottast Når eg fylgjer Jesus her.
- Dit hvor roser aldri dør ...
- Han har åpnet perleporten ...
- Kom du ensom, trette synder; Jesu blod kan gjør deg fri.
- Jesus har frelst min sjel ...
Som Olaf sa det ved avslutningen: "Dersom du vil til himmelen, må du gå den veien som fører dit!" Det var ingen andakt eller preken på møtet, men budskapet i sangene talte sterkt både til frelst og ufrelst (foto er frå den fullstappa foajeen).Etterpå fekk alle kaffe og fastelavensboller!