grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 september 2014

5775, Predikantringen, misjonsmøte og grå stær

Israel har blåst i bukkehornet - shofar - i dag og feira nyttårsdagen 5775, ein stor festdag, og noen alvorlige dager  - tashlich og teshuvah - fram til den Store Forsoningsdagen 4/10 - Yom Kippur. Det mange grunner til å huske på dagene framover, ikkje minst for oss som planlegg ein tur til Jerusalem i løpet av året.

16.feb. var eg vert for Predikantforeningen her på Bedehuset. På fotoet ser me Tove Egeland (Pinsekirken), Ove Nybø (Frikirken), Frode Fjeldbraaten og John Olav Dankel (prester i DNK) og Gunnar Andersen (Salen). Fleire andre var med uten å vises på fotoet. Eg synest det er vanskelig å "representera" Bedehuset, siden eg ikkje er formelt tilknytta ledelsen der - me har jo ikkje noen "åndelig leder for heile bedehusforsamlinga", bare styreledere for kvar av dei tre organisasjonene. Eg er svært lite tilfreds med denne situasjonen.
Mandag 22.sept var 40 av oss samla på Ersdaltun om ettermiddagen til mimresamling, lysbilder,  og mykje god mat. Me hadde nemlig vore sammen i ein fin tre dagers busstur til Telemark i sommer! Om kvelden var det foreningskveld både for mennene og misjonskvinnene. Tirsdag brukte me mykje av dagen til gravferd for ei av desse eldre misjonskvinnene, Bertha Sandsmark (92), med minnemøte på Bakke bedehus (Sira) etterpå. Og om kvelden hadde me det tradisjonelle misjonsmøte der 25-30 møtte opp for å høyra Kjell Trodahl forkynne Guds ord, og lytte til fin sang av Kjell, Gunhild (Trodahl) og Solveig Lindefjell.
No syng det i mitt hjarta, For Kristus er mitt liv.
All hugverk, nød og smerta Han or mitt hjarta driv.
Det lyser som ein sommar, Som fager blomekrans;
Det gildaste på jorda, der er å vera hans.

Onsdag og torsdag var eg helst opptatt av meg sjølv: Bjørg var med meg til Øyeklinikken i Stavanger for at eg skulle få operert bort grå stær, og kontroll av operasjonen her i Flekkefjord dagen etter. Alt bra så langt, men det vil gå 3-4 veker før den nye linsa har fått justert seg slik at eg kan få nye briller.
Og så har me stor "Bedehusbasar" fredag, lørdag og søndag.