grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 oktober 2014

Kjemper Gud for Israel i Gaza?


Gud er ikke ferdig med sine planer og løfter for Israel, uansett dagens uoversiktlige situasjon i Midt-Østen, sa Eva Olsvold Sundar (53) på Israelsmøtet i Metodistkirken tirsdags kveld. Hun kom fra den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem (ICEJ) og understreket sterkt og engasjert profetenes utsagn om Guds folk: Dette budskapet er ikke oppfylt i og med Jesu komme, slik at den kristne menigheten nå i jødefolkets sted har overtatt Guds gamle løfter til sitt folk. Mange tror nemlig at de gamle bøkene (GT) bare er jødenes historie uten betydning for oss i dag, og at «kristensionistene» sin interesse for Israel er ubibelsk. Men profetene Jesaia (49:6), Amos (9:15), Esekiel (39:21-29) og Daniel (12:1ff) åpenbarer et budskap som angår Israels folk også i den endetida som enda ikke er kommet. Dette gudsordet står fast, sier apostelen Peter (2.Pet 1:19-21) og Åpenbaringsboka (10:7 og 19:9-13). Apostelen Paulus klargjør det hele i Romerbrevet, der han viser hvordan hedningefolkene fikk motta frelsen i Jesus Kristus da jødefolket avviste den (11:11-15). Men når hedningfolkene er kommet til i fullt tall, da skal også Israel – Guds folk – ta imot evangeliet (11:1, 25-29). Inntil Jesus kommer igjen skal vi fortsette å forkynne profetenes og apostlenes gudsord om frelsen, både for jøder og andre folkeslag.
Vi er takknemlige for det klare og bibelske budskapet Eva Sundar formidlet, og for gode smørbrød og «israelkake» som Aftenmisjonen i Metodistkirken serverte oss denne kvelden.