grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 april 2015

9. april

For 75 år siden: Den tyske krigsmaskinen nådde landet vårt. Norge ble hærtatt - "den verste dagen i vår  historie" er den blitt  kalt. For oss i dag, etter 70 år med fred, er det bare historie. Men det er med takk til Herren at vi minnes den vonde tida - som Han førte oss gjennom. Fortsatt er bønna vår: "Gud signe vårt dyre fedreland" Men ikke alle folk har fått opplevt fred nå i 70 år ...

For 70 år siden var det en kjent motstandsmann i Tyskland som ble henrettet, jødevennen, teologen, forfatteren Didrich Bonhoeffer, 4/2 1906 - 9/4 1945. Jeg husker det inntrykket boka hans, "Etterfølgelse" (Nachfolge, 1937) ga meg allerede mens jeg gikk på misjonsskolen: "Billig nåde er å preke tilgivelse uten anger, dåp uten kirketukt, nattverd uten bekjennelse, syndsforlating uten personlig bot. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, uten korset, uten den levende og inkarnerte Jesus Kristus. Kostbar nåde er  ... Jesu Kristi kall, som fikk disiplene til å forlate sine garn og følge ham."