grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 mai 2015

Dekor og NLM/GF
På spørsmål om Dekor, svarte korleder Reidar Mæstad 11/5-15: ”Eg har bladd i gamle papir og leita etter spor av Dekor. Men må vel seia at starten var nokså utydelig, og det er vanskeleg å seia når dei første songane vart sunge. Det starta med litt duettsang først mellom Leif Jan og meg, Men i mars i 2003 var me fire personar som var ute og song på eit par møter. Me kalla det kvartett, men song 2 el. trestemt, sa namnet var litt misvisande. Opplegget var tilfeldig utan faste øvingar, men når me fekk spørsmål, øvde me litt før møtet, og så hadde me pause til neste spørsmål kom. Slik fungerte det i 2-3 år. Stundom vart namnet Sanggruppe brukt, og etter kvart vart det oftare med øvingsdagar, og me vart fleire i gruppa. I 2006 fekk me endå nokre fleire medlemmer og hadde faste øvingsdagar kvar 14. dag. Då vart me først kalla Sangkameratar, men frå januar 2007 har det vore Dekor. Til saman 11 personar har vore med og sunge i Dekor. Kor mange møte me har vore med på, har eg ikkje noko tal på. Det er mange ting eg ikkje har lagt vekt på å notera, men det kan godt vera at andre veit meir. Mvh Reidar.” NB: Dekor skal opphøre, dessverre, og vil ha sin siste "konsert" i Flekkefjord bedehus søndag 21.juni.
Dekor, 17.mai 2009: Lars Olsen, Øyvind Tandstad, Jan Østreim, Svein Arve Berghøiden, Leif Jan Krogedal, Johnny Risvold, Reidar Mæstad ved pianoet. (Foto:Tobias)
---------------
Bør Misjonssambandet bli et kirkesamfunn? Det hadde kanskje vært naturlig når vi ser utviklingen i Den norske folkekirken. Men for-slaget på NLMs generalforsamling 7-11.juli er om NLM skal etablere et eget trossamfunn – slik ImF har gjort. Dette er verken naturlig eller gagnlig, etter mi meining: NLM er tilstrekkelig trossamfunn for oss. Det mangler bare å få det registrert som et kirkesamfunn! (Tobias Salmelid, Medlemsblad mai 2015))
-----------------------------