grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 mai 2015

Konfirmasjon - Felleslagets årsmøte

Hendinger har stått i kø i det siste, og vil fortsette med det i mai, ser det ut til. Største hending var sjølsagt årets konfirmasjon: Mine yngste barnebarn Joakim og Renate (f. 10.aug.2000) vart konfirmert i Time kyrkje på Kristi Himmelfartsdag 14.mai og hadde stort festsamvær på Fotland bedehus etterpå. Som eg sa under helsinga mi til konfirmantene: "Eg kjem til å savne desse konfirmasjonen då slekta/storfamilien møtest!"

Strålande konfirmantger: Joakim og Renate

Eg fekk anledning til å treffe min tidligere medmisjonær Helgi Hrobjartsson på hans møte i Hovsherad 13.mai, han er like gammel som meg, hadde nett vore på besøk i Waddera ("Flymisjonen"), har barna sine i Oslo. Veit ellers lite om han i dag.
Flekkefjord felleslag sitt årsmøte var på Tonstadli 9-10.mai, med fint vær og gode møter ved regionsleder Ernst Jan Halsne og misjonærene frå Tonstad - på veg ut til sin andre periode i Øst-Afrika. Sigmund Stenberg fortsetter som styreleder for Felleslaget, og Ove Sandvik som områdeleder.
Sven Hogstad (styrets sekretær), Arvid Skåland (ordstyrer på årsmøte), Ove Sandvik (områdeleder)
Felleslagets musikklag, re-startet for anledningen.