grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 mars 2018

Grenseløst treffInternasjonal samling med over 100 små og store innvendrere og nordmenn i Bedehuset onsdag, var en gild opplevelse. Anne Gerd Dankel ledet samlinga på en klar og god måte og lot seg ikke forstyrre av alle barna som sprang omkring. Alle småprata med alle, det var kjekt å oppleve at norsken til våre nye landsmenn var blitt svært god. Anne Lise Myre Nilsen dro alle med i god sang, hun kjente nok de fleste fra norskopplæringa. Barnekoret Friskus (Frikirken) bar sitt navn med rette. Matfellesskapet var bra, både bordverset og gode norske smørbrød. Ikke alle kunne få med seg alt; ved vårt bord satt vi nærmest tre syriske ungdommer som måtte holde fasten sin. Like ved hadde prest Dankel fått god kontakt med fem ungdommer fra Eritrea. En god quiz om norske forhold skapte stor interesse. Det er Dnk, Frikirken og Misjonsselskapet som arrangerer disse samlingene. Vi ser med glede fram til neste fargerike fellesskap.
Randi Krogedal og prest Dankel med fem ungdommer fra Eritrea, inkludert ekteparet Sofia og Angesom og veslejenta deira, Nomi.