grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 januar 2019

12 regler for livet - en motgift mot kaos.


Dette er tittelen på en internasjonal bestselger, en bok av den kanadiske psykologiprofessor Jordan B. Peterson, 2018, 446 sider: "Vi må alle ta så mye ansvar som mulig for vårt liv, for samfunnet og for verden. Vi må alle si sannheten og reparere det som har gått i stykker, og bryte ned og gjenskape det gamle og utdaterte. Det er på den måten vi kan, og må, redusere lidelsene som forgifter verden. Det er mye å be om. Det er å be om alt. Men alternativet - redslene ved autoritær tro, kaoset ved en stat som har brudd sammen, den tragiske katastrofen ved en utemmet natur, den eksistensielle angsten og svakheten ved et individ uten mål og mening - er åpenbart verre." (Utdrag fra boken). Avslutningsvis stiller han seg selv flere spørsmål, bl.a.: "Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Sikt mot paradis og konsentrer deg om dagen i dag." Boka har vært svært interessant og tankevekkende å lese.
  Her kommer reglene for livet:
1) Rett deg opp og trekk skuldrene tilbake.
2) Behandle deg selv som en du har ansvar for å hjelpe.
3) Bli venner med folk som vil deg vel.
4) Sammenlikn deg med den du var i går, ikke med det en annen er i dag.
5) La ikke barna dine gjøre ting som får deg til å mislike dem.
6) Få orden i eget hus før du kritiserer andre.
7) Søk det meningsfylte (ikke det egennyttige).
8) Si sannheten - eller i hvert fall, ikke lyv.
9) Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet.
10) Formuler deg presist.
11) La barna være i fred når de skater.
12) Klapp en katt når du møter en på gaten.