grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 mars 2019

Er Gud tunghørt?
Nei, dette kortet her tilhører ikke Gud, det er nemlig mitt. I flere år har jeg vært døv på ene øret og tunghørt på det andre. Kortet fikk jeg på et kurs for hørselshemmede i februar. Det helbreder ikke ørene mine, men kan likevel gjøre hverdagen litt enklere for meg ved at du gjør ditt beste for å inkludere meg i samtalen.
  Når vi blir eldre skjer ofte det som "Forkynneren" i Bibelen uttrykker på denne måten: «Tenk på din skaper i ungdommens dager, før de onde dagene kommer, før årene kommer da du må si: 'Jeg har ingen glede av dem', før sol og dagslys blir mørke (=øynene ser ikke like godt som før).  Begge dørene mot gaten blir stengt, og duren fra kvernen lyder dempet (=ørene blir døve)». Jo, her kjenner vi oss virkelig igjen, dessverre.
  Men hva med Gud, da? Du har kanskje forsøkt å få han i tale uten at du har lykkes. Da må han være tunghørt, eller har sovnet, eller kanskje valgt å overhøre deg? Så roper du kanskje til ham slik folk i nød har ropt før: "Reis deg! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp og forkast oss ikke for alltid! Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel?"(Salme 44:24-25). Mange vil kanskje gi opp disse nødropene, de tror de roper forgjeves. Men vår kilde til kunnskap om Gud, sier noe annet. "Herren vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter!" (Salme 121:3-4). "Dere sier: 'Herren ser det ikke. Han merker det ikke'. Dere uforstandige i folket, merk dere dette! Hører ikke han som plantet øret? Ser ikke han som formet øret?" (Salme 94:7-9). "Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, hans øre er ikke for tungt til å høre. Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere."(Jesaia 59:1-2).
  På kurset mitt i hørselmestring lærte jeg at øret oppfatter bare lydsvingninger og ikke ord, men lyden går derfra til hjernen som setter lydbølgene sammen til forståelig og gjenkjennelig tale. En feil i øret kan imidlertid lett føre til at noen konsonanter blir borte og andre oppfattes galt. Når du ikke hører Guds budskap, er det kanskje fordi dine tanker og gjerninger er langt borte fra ham. Får Gud deg i tale når han kaller på deg, gjennom ordene i Bibelen og forkynnelsen i bedehus og kirke? Du ser bokstavene og hører lydene, men når de fram og blir mottatt og forstått av hjernen og hjertet? Kanskje Herren lytter nett nå etter et svar!? (Andakt i lokalavisen Agder 29.03.2019)