grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 mai 2019

"Gud krever intet offer for våre synder, han tilgir dem!"


"Gud krever intet offer for våre synder, han tilgir dem!"

Er dette virkelig Jesu lære som han måtte gå i døden for? Og er det slik at alle religioner må aksepteres som veier som fører til Gud? Nei, sa amanuensis Arne Helge Teigen, dr.theol. og bibellærer ved Fjellhaug internasjonale Høgskole. Han talte om "vår tids religiøse mentalitet" på et fullsatt bedehus i Lyngdal 1. mai: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sa Jesus (Joh 14:6), men det er krefter innenfor både kirke og teologi som hevder noe annet. Da Jesus innstiftet nattverden, sa han klart fra hva det betydde at han måtte korsfestes: Dette er mitt blod utgitt for dere til syndenes tilgivelse!" Teigen vektla sterkt at "Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft" (1.Kor 1:17-25). Mange søker tegn og visdom, eller kommer med forskjellige tillegg for å behage Gud, men "vi forkynner en korsfestet Kristus." Gud går ikke inn i noen diskusjon eller argumentasjon med menneskelig kunnskap og visdom, men han viser i gjerning at Ordet om korset er Guds kraft til frelse, ved å bruke det budskapet for å nå menneskene.  Apostelen Paulus - og alle kristne med ham - gler seg over at tilegnelsen av frelsen ved Jesu sonoffer gir full tilgivelse for synd og barnerett hos Gud. 
   Misjonsforeninga på Alleen Bedehus skal ha takk for god kaffemat mellom bibeltimene, og greit opplegg for barna. Rom Musikkor og Konsmokameratene  gledde oss med sine gode sanger. Vi fikk med oss en "1.mai-feiring" vi vil huske med takk til Gud.   (Sendt avisen Agder, men det ble ikke trykt der fordi Lyngdal lå utenfor avisens interessefelt.)