grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mai 2019

Spennende og lærerikt om bistandsarbeidet i Bangladesh

Helena Thorfinn har skrevet boken "Før flommen tar oss", 2012, om skandinavisk bistandsarbeid i og omkring Dhaka, hovedstaden i Bangladesh.  Fedrelandsvennen omtaler den med rette som en "brutal, elegant og kunnskapsrik fortelling". Behovet for hjelp er skrikende, men svært komplisert dersom en skal være rettferdig, unngå korrupsjon, og finne sin plass som rik og hvit i en folkerik og fattig verden med ukjent kultur. Vi møter svenskene Sofia og Janne som daglig må kjempe mot personlig medfølelse og mot bistandsfolk uten innlevelse i problemene. Jo, jeg kjenner meg igjen fra eget opphold i et utviklingsland. Menneskene som blir beskrevet i boken, møter vi over alt. Noen vil framheve den rett og myndighet de har fått og tror de alltid vet hva som er best til enhver tid. Andre vil ikke innordne seg, de tror de vet hva som er det rette å gjøre og ser ikke at en sak kan ha minst to sider. Ofte kan en objektiv sak ha flere subjektive og menneskelige sider, det kreves gjerne litt innlevelse og medfølelse for å se det. Diskusjoner løser ikke så mange problem som en varm og hjertelig omsorg gjør. Boken vil jeg anbefale for alle som skal arbeide i en fremmed kultur, den er lærerik. Jeg fant lite om religionens plass i kulturen, selv om det ble noen rop til Allah innimellom, ellers var nok det aller meste med. Det kommer klart fram at forfatteren kjenner både bistandsarbeidet og Bangladesh av egen erfaring.