grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 juni 2019

Disippelgjering (notat)Matt 28:18-20 "Gående (ut) skal dere vinne meg disipler blant alle folkeslag, døpende og lærende dem å holde alt det jeg har befalt dere".
Oskar Skarsaune: "Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham?"

Ein disippel er ein lærling som lærer ved å arbeide sammen med sin mester. Opplæringen er livslang. Lærlingen øver seg, mesteren gir tilbakemeldinger, oppmuntringer og korreksjoner. Mesteren Jesus lærer oss hvordan me skal leve. Lærling bet yr ikkje å være utlært, det betyr å være underveis livet ut. Dåpen er mesterens eget adgangstegn til denne klassen. Hele tiden er det mulighet for å reise seg opp igjen etter å ha kommet til kort, snublet eller falt. Slik som lærlingen (disippelen) Simon Peter.
Ein lærling må møte opp i klassen der undervisningen foregår. Den foregår i disippel-fellesskapet, det me kaller forsamlingen, menigheten, eller i mindre grupper der en kan dele liv og erfaring i Jesu skole.
En Jesu disippel er å tilhøre et fellesskap om Jesu ord (Jesu Bergpreken-forkynnelse) og bord (nattverden), se Apgj 2:42, 46. Der er ikkje noe passivt eller hvilende medlemskap, men "når dere kommer sammen", 1. Kor 11:17ff.
Augustana 7: "Kirken er forsamlingen av de hellige, i hvilken evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett".
Skarsaune, side 298: " så har jeg en drøm: Jeg ser for meg at vi med nattverdmenigheten som utgangspunkt får det jeg vil kalle en disippelvekkelse i Folkekirke, en Bergprekenens-vekkelse; at vi oppmuntrer hverandre, støtter hverandre og veileder hverandre til å leve ut dette annerledeslivet som Jesus lærte oss, i den frigjørende nåden som Bergprekenen lærer oss." Se Mark 10:42-45, Joh 18:36-37, 1. Kor 1:21-25. Se bøkene til Dietrich Bonhoeffer, Bjørn Stærk.

1 Comments:

  • Den som leser dette vitnesbyrdet i dag, bør feire med meg og min familie fordi det hele startet som en vits for noen mennesker, og andre sa at det var umulig. Mitt navn er Magnus og jeg er fra Bergen, men jeg flytter til Chicago USA med min kone. Jeg er lykkelig gift med to barn og en nydelig kone. Noe forferdelig skjedde med familien min, jeg mistet jobben min, og min kone forlot huset mitt fordi jeg ikke kunne ta vare på meg selv og familien trenger. av henne og mine barn på det aktuelle tidspunktet. Jeg klarte i ni år, ingen kone til å støtte meg for å ta vare på barna. jeg prøver å sende en testmelding til min kone, men hun blokkerer meg fra å snakke med henne, jeg prøver å snakke med vennen hennes og hennes familiemedlemmer, men vet fortsatt at man kan hjelpe meg og jeg har sendt inn søknad senere til så mange firma, men likevel gjorde de det ikke ring meg til en trofast dag kom som jeg aldri vil glemme i mitt liv. da jeg møtte en gammel venn av meg som jeg forklarte alle mine vanskeligheter med og han fortalte meg om en flott mann som hjelper ham med å få en god jobb i coca cola-selskap, og han fortalte meg at han er en stavekaster, men jeg er en person som aldri tror på stavekaster, men jeg bestemte meg for å prøve ham og Drigbinovia instruerte meg og viste meg hva de skulle gjøre i disse syv dagene av lunsj stavningen. Jeg følger alle instruksjonene og gjør det han ba meg om å gjøre det bra. Drigbinovia sørger for at alt gikk bra, og kona ville se meg igjen etter Drigbonovia fantastisk arbeid. Min kone kaller meg med et ukjent nummer og unnskyldte meg, og hun fortalte meg at hun virkelig savner meg, og våre barn og min kone kommer hjem. Og etter to dager Et selskap som jeg har sendt inn takknemligheten min, nå er jeg leder av paragon selskap i USA. Jeg anbefaler deg hvis du har noen problemer, send en melding til denne e-posten: doctorigbinovia93@gmail.com eller WhatsApp ham på +2348144480786 og du vil få det beste resultatet. Ta ting for gitt og det vil bli tatt fra deg. Jeg ønsker deg det beste.

    By Blogger Yvonne van der Geest, at 04 juni, 2019 21:10  

Legg inn en kommentar

<< Home