grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 januar 2009

Bedehus og muslimer


Bedehusenes 11. storsamling (NLM, ImF, NMS) i Flekkefjord Bedehus 24-25.januar, vart ei svært lærerik og interessant oppleving. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker (ImF) og amanuensis Jan Opsal (Islamkjenner ved Misjonshøyskolen) hadde foredrag om muslimer som vender om, om kristne minoriteter i muslimland, om Israel i endetida, og bedehusland i det framtidige kyrkjelandskap. Dette er kunnskap som kvar misjonsvenn burde sette seg inn i. Bildet viser det Gudsordet som har betydd mest for muslimer som vender om, Matt 11: 28: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ønsker du eit referat av desse fire foredraga, slå opp på http://flekkefjord.nlm.no

1 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home