grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 januar 2009

Etiopisk kirke 50 årDen etiopiske evangeliske kirken Mekane Yesus (EECMY) ble stiftet i januar 1959 med 20.000 medlemmer. Mange av disse var resultat av Misjonssambandets virksomhet i sør, der arbeidet startet 10 år tidligere med skoler, sykehus og evangelisering. Blant pionermisjonærene finner vi også folk fra distriktet vårt, bl.a. Gudmund Vinskei fra Feda (til Etiopia i 1948), Aslaug Myklebust Ringvold fra Flekkefjord (1949), Olga Handeland fra Eiken (1952), Birgit Svindland fra Flekkefjord (1957), Jorunn Hamre fra Kvinesdal (1959), Tobias Salmelid fra Fjotland (1961), og vi kan også ta med Guri og Åsbjørn Aarsland fra Hå og Finnøy (1962) siden de i sine siste år bodde og arbeidde i Flekkefjord.

Den legemlige nøden hos folket i Sør-Etiopia ble en sterk utfordring til både misjonærene og misjonsvennene heime i Norge. De måtte snarlig ta over ansvaret for sykehusene i Yirga Alem og Negelli, og klinikker ble oppført som en del av hver misjonsstasjon - på samme måte som skolearbeidet. Stammefolkene tok ikke bare imot helsehjelp og undervisning, men også budskapet om Jesus som åndelig Frelser og Herre når naturånder og trollmennenes amuletter ikke kunne kurere verken onde ånders besettelser eller malariaanfall. Det var oppbygging av misjonsstasjonene, dåpsopplæring og ”distriktsturer” for å hjelpe grunnskolelærere og evangelister som tok storparten av tiden for oss misjonærer i de første årene. Fra 1972 overtok etiopierne selv ansvaret for menighetsarbeidet og undervisninga, og misjonærene kunne konsentrere seg om bibelskoler, administrasjon og nybrotsarbeid i utkantstrøk, samt helsearbeid og nødhjelp.

Denne store lutherske kirken i Etiopia har nå vokst til over 5.000.000 medlemmer i 2008. Den har kommet gjennom den vonde revolusjonstiden da keiseren falt i 1974 og frigjøringa av det nye Etiopia i 1991, som ved et Guds under. Eldre misjonærer er invitert til å være med og feire 50-års jubileet i Addis Abeba 17-18.januar. Mottoet for feiringa er ei bønn til Gud om å fullføre sitt verk og nå hele landet med sin frelse for det hele mennesket, både kropp og sjel.