grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 oktober 2009

Jesus kaller også i dag!


Maleren Caravaggio har malt eit talande bilde av "Matteus' kallelse" som henger i en kirke i Rom. Dette tok Johnn R.Hardang sitt utgangspunkt i då han talte onsdags kveld på møteuka i Flekkefjord Bedehus. Matteus sjøl skriv om dette i kap. 9:9-13, og maleren har fått med tollerens forundring over at nettopp han blei kalt av Jesus - han var nemlig "sjuk" nok til å trenge ein lege!

- Her ser me at Jesus har eit eneståande syn for den eine i folkeskaren, og leiter etter denne. Dette gjelder også deg som synest du har komme i ein gudsforlatt situasjon.

- Jesus tok det første skrittet på denne viktigste dagen i tollerens liv. Han sa ja til Jesu korte "vekkelsespreik": Følg meg!

- Jesus kom til tolleren Matteus med nettopp det han trengte, han kom nemlig som lege, ikkje som dommer. Han såg at det var noe galt i tollerens liv. Prøv Jesus, du også, han veit nemlig kva du trenger!

- Jesus kom til tollbua og oppsøkte Matteus fordi han så kva denne synderen kunne bli. Historien forteller at Matteus brakte evangeliet til Makedonia og til Etiopia. Det var også han som fekk i oppdrag å formidle historien om Jesu liv og evangelium til Jesu egne folk, jødene. Han var ydmyk nok til å omtale seg sjølv som tolleren i Matt 10. Caravaggio malte sitt eige portrett som tolleren i sitt berømte maleri. Dei hadde begge møtt Frelsaren Jesus!