grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 oktober 2009

Ventetid og selskaper


Mens me venter på at smågutten skal komma og feirast, nøyer me oss med noen småselskaper: Fredag var Elisabeth og Gustav Loland på besøk hos oss (sjå bildet). Dei ville vita meir om forholdene og arbeidet på Ferieplassen (NLM Resort) i Awasa fordi dei var bedt om å ta eit 3 måneders opphald der frå januar 2010. Dei fekk mddag og informasjon av alle slag. Siden dei er gamle kjenninger av oss (dei har jo vore i arbeid tidligare både i Etiopia og Tanzania), var det ei stor glede for oss alle å prate sammen. - I ettermiddag kommer nabofamilien Nilsen på besøk til oss med sine to småbarn. Og søndag skal me til middag hos Geir Tore (41 år i dag!) og familien på Lye. Kjekt med gode venner og omgangskrets! - Ellers vert det ein del korsynging i dei første dagane: Søndags kveld på bedehuset, mandag øvelse, og onsdag i ei møteveke på Hidra. Torsdag skal eg ha andakter på Sundeheimen og Tjørsvågheimen att. Men innan den tid har eg kanskje blitt oldefar (sic!) ...