grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 november 2009

Forkynnelsen i møteuka

blei godt mottatt av folket som kom fra både byen og bygdene omkring, kveld etter kveld, 28/10 – 1/11.
Ole Abel Sveen (73) streket under Guds tanke om oss, hans dyrebare frelsesvilje (Sal 139) om utvelgelsen i Jesus. Han la hjertet sitt i et varsomt og varmt pianospill, og tindrende klart fikk han synge evangeliet inn i alles hjerter: ”Gud vil ikke miste en eneste en”, ”Eg såg ein Kristi pilgrim”, ”Når jeg har tenkt meg trett til døden, så si hva du har tenkt, o Gud.”, ”Alt er vel – i Kristus”.- Gud har også tanker om våre liv som kristne. Han kan bruke og velsigne det lille vi har: ”Gud har en plan med ditt liv”, tenk på for eksempel Josef (GT), ”Nistepakken” (Haldis Reigstad). Kaj Munk sa det slik: ”Gud tar forbannelsen vår i sine hender og kryster den inntil det drypper velsignelse av den.”
Johnn Hardang (56) la fram Ordet, ordnet og logisk ble det bygget inn i bibelske og historisk-menneskelige sammenhenger. Hans kunnskap og minne er usedvanlig stor. Av og til formet han det bibelske budskapet i så utradisjonelle vendinger at det ble en ny øyeåpner for oss: Bergprekenen er budskapet om gleden av å følge Jesus. Bibelens 15 festreisesalmer hvordan Gud griper inn i de ulike faser av vår livsreise (Sal 121). ”Dødsskyggens dal” fra Sal 23 er ofte beskrivelsen av en vond del av livsreisen vår, og nettopp i den salmen får vi bruk for en hyrdes hjelpende hand. Herren er omtalt som hyrde på tre måter i Bibelen: Som den ”gode hyrde” gir han sitt liv for sine får, han gikk i døden for oss (Joh 10:11). Som den ”store hyrde” bevarer og styrker han sine troende (Sal 23), og som ”overhyrden” (1.Pet 5:4) åpenbarer han seg for å ta oss med til himmelen. ”I din hand er mine tider” står det i Sal 31:16, både fortida, framtida og nåtida!